راه اندازي «پايگاه تحليلي- خبري مهرخانه»
انجمن مردم نهاد ترنم انديشه در سال 1390 اقدام به راه اندازي «پايگاه تحليلي- خبري مهرخانه» در حوزه زنان و خانواده نمود.
«پايگاه تحليلي- خبري مهرخانه» که متعلق به انجمن مردم نهاد ترنم انديشه است، پايگاهي است در راستاي ترويج و تبليغ گفتمان انقلاب اسلامي در حوزه زنان و خانواده.

اين مجموعه تلاش مي کند با فاصله گرفتن و نقد سنت هاي غلطي که بعضاً به نام اسلام بازتوليد مي شود و رويکردهاي جديدي که بر بستر مدرنيته روييده و ريشه در انديشه هاي غير الهي دارند، کليه مباحث مرتبط با زنان و خانواده را تا حد توان پوشش دهد و در اين راه، ضمن اصل قرار دادن اسلام ناب محمدي، از تجربه کليه طيف ها و گروه هاي حامي حقوق زنان و دغدغه مندان حيات و هويت خانواده در ايران و جهان بهره ببرد.

وضعيت زنان در کشور ما اگرچه نسبت به گذشته، بسيار ارتقاء يافته، اما همچنان زنان در کليه طيف ها و اقشار، گرفتار برخي تبعيض ها، بي عدالتي ها و مشکلات در خانواده و جامعه هستند که بخشي ميراث گذشته و بخشي حاصل سبک و سياق زندگي امروزاست. اين مشکلات در بعضي مناطق خاص کشور،‌ به دليل ريشه دار بودن سنت هاي غلط گذشته، شدت بيشتري دارد و اصلاح آن نيز مشکل تر و پيچيده تر است. از سوي ديگر کارکردهاي خانواده به عنوان اساسي ترين رکن جامعه و مهد تربيت نسل جديد در سير تحولات اجتماعي، دچار اختلالاتي شده و بر همه اعضاي آن تاثير گذارده است.

در حال حاضر گروه هاي مختلفي با رويکردهاي متفاوت در کشور، دغدغه اصلاح وضعيت زنان و خانواده را دارند و در اين راه تلاش مي کنند، اما هيچکدام نتوانسته اند با يک نگاه جامع، کليه زواياي مسئله را در مقام نظر، مورد توجه قرار دهند و بر اساس آن يک برنامه عمل متوازن طراحي و اجرا کنند. اين البته طبيعت تکاملي دانش هاي بشري است که با تعمق، تجربه و گفتگوي حقيقي بين آراء مختلف پيش مي رود.

پايگاه تحليلي- خبري مهرخانه با اين اميد تاسيس شده است که بتواند ضمن واکاوي و بررسي مشکلات از زواياي مختلف، فضايي براي گفتگو و تضارب آراء، به دور از برچسب زني و پيش داوري در اين حوزه فراهم کند تا از اين رهگذر،‌ مسيرهاي نو براي برون رفت از مشکلات، براي اهل انديشه پديدار شود.
 
علاقه مندان مي توانند جهت ديدن اين پايگاه به اينجا مراجعه نمايند.

1:24 PM 1391/12/11 به روز شده در تاریخ: