دوره آموزشي بين المللي «زن مسلمان و بيداري اسلامي-2»
دوره آموزشي بين المللي زنان مسلمان و بيداري اسلامي توسط «انجمن مردم نهاد ترنم انديشه» در تاريخ 12 الي 18 ارديبهشت ماه 1391 در تهران برگزار گرديد.
شرکت کنندگان اين دوره 31 نفر از زنان فعال اجتماعي لبنان بودند.خلاصه اي از برنامه:
در اين برنامه با درنظر گرفتن نيازهاي مخاطب هدف، سرفصل هاي آموزشي زن در انديشه شهيد مطهري، بيداري اسلامي و نقش زنان مسلمان، نقد و بررسي فمينيسم، حقوق زن در اسلام، زن در انديشه امام خميني و رهبر انقلاب، و مهارت هاي زندگي در نظر گرفته شد.
در بخش آموزشي اول، با توجه به زمان برگزاري دوره و مصادف شدن آن با روز شهادت شهيد مطهري، به منظور بزرگداشت مقام آن شهيد عالي قدر و تبيين نگاه و انديشه استاد در حوزه زنان و خانواده خانم «کفاح الحداد» به بحث و بررسي آراي ايشان در حوزه زنان پرداختند.
سرفصل آموزشي «حقوق زن در اسلام» دومين موضوع بررسي شده در اين دوره بود. در اين بخش آموزشي درخصوص سيستم حق و تکليف اسلامي و احکام ثابت و تعيين حدود و ثغور فقاهت در زمينه فقه اسلامي و نيز رفع پاره اي شبهات ديني در زمينه مسائل زنان صحبت شد. خانم دکتر فرهنمدپور آموزش اين سرفصل را برعهده داشتند.در بخش آموزشي نقد و بررسي فمينيسم که توسط خانم علاسوند ارائه شد، موج هاي سه گانه فمينيستي، نحوه شکل گيري آنها و آموزه هاي هرکدام، متفکرينشان و نتايج التزام به انديشه هاي اين مکاتب و بررسي تناقضات ريشه اي آموزه هاي اسلامي و فمينيستي تدريس شد.در بخش آموزشي بعدي، خانم شريعتمدار درخصوص مقاومت اسلامي و روش پرورش روحيه مقاومت در نسل آينده صحبت کرده و درباره حفظ خانواده و ضرورت ايجاد فضاي مناسب، صميمي، آرام و تربيت سالم براي فرزندان به عنوان يکي از وظايف زنان و مادران توضيحاتي ارائه دادند.
سرفصل آموزشي زن در انديشه امام خميني (ره) و رهبر انقلاب نيز سرفصل پنجم آموزشي اين دوره بود که توسط خانم آيت اللهي بيان شد.
نيز خانم آيت اللهي در سرفصل ششم با عنوان مهارت هاي زندگي درخصوص مهارت هاي ديني و روانشناختي لازم در زندگي مشترک و تربيت فرزندان سخن گفتند.1:12 PM 1391/12/11 به روز شده در تاریخ: