انتشار پرونده «فمينيسم» منتشر شده در پايگاه تحليلي- خبري برهان
اسفند ماه 1390، انجمن مردم نهاد ترنم انديشه، پرونده اي با عنوان «فمينيسم به نام زنان، به کام ديگران» تهيه کرده و در پايگاه تحليلي- تبييني برهان منتشر کرده است.
فمينيست هاي رنگي -هدي فاطمي-، دختران فيروزه اي-نصيبه عليشيري-، کمپيني که به يک ميليون امضا نرسيد -فاطمه هاجري-، استفاده از زنان اهرمي براي مقابله با اسلام -مصاحبه با دکتر کوشکي-، زناني با خواسته هاي نامحدود -هدي فاطمي-، و جريان شناسي جنبش زنان -صنم کريمي- مطالب نوشته شده براي اين پرونده بودند.

علاقه مندان براي مشاهده اين پرونده مي توانند به اينجا مراجعه نمايند.


12:05 PM 1391/12/11 به روز شده در تاریخ: