کارگاه بين المللي بررسي مسائل زنان
کارگاه مسائل زنان در تاريخ 2 مرداد 1389 در محل کتابخانه ملي و با حضور نزديک به 25 نفر از فعالين و علاقه مندان داخلي و خارجي حوزه زنان برگزار شد.
 اين کارگاه توسط خانم دکتر علاسوند و آقاي دکتر بستان مورد هدايت قرار گرفت.در اين کارگاه که با هدف آشنايي با زنان فعال کشورهاي مسلمان، ضرورت تبيين نگاه اسلام به شخصيت زن، بررسي ره آوردهاي فمينيسم براي زنان، و آشناسازي زنان ساير کشورها با وضعيت زنان در ايران تشکيل شد، شرکت کنندگان با فمينيسم، گرايش هاي آن، ره آورهاي فمينيسم، نقد مباني فمينيسم، اصول شخصيت زن در اسلام و وضعيت زنان در ايران آشنا شدند.

11:39 AM 1391/12/11 به روز شده در تاریخ: